REI UBU-KOWISKI: Bienvenida A Tihuana - Manu Chao

terça-feira, setembro 27, 2005

Bienvenida A Tihuana - Manu Chao


Bienvenida a Tijuana
Bienvenida mi amor
De noche a la manãna
Bienvenida mi amor

Bienvenida mamacita
I'm in ruta Babylon
Bienvenida la cena
Sopita de camaron

Calavera no llora
Serenata de amor
Calavera no llora
No tiene corazon

Por la Panamericana
Bienvenida a la aduana
Bienvenida mi suerte
A mi me gusta el verte

I wanna go to San Diego
I wanna go y no puedo
Bienvenida a Tijuana
Bienvenida la juana

Calavera no llora
Serenata de amor
Calavera no llora
No tiene corazon

Bienvenida mamacita
I'm in ruta Babylon
Bienvenida la juana
Tequila, sexo, marihuana